Granulu kvalitātes rādītāji

Granulas kā kurināmais tiek izmantots salīdzinoši nesen, ideju aizgūstot no lopkopības nozares, kur kombinētā lopbarība jau kādu laiku tika ražota granulu veidā. Tas ir jauns, tīrs, dabīgs un vietēji ražots kurināmā veids, kas izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai padarītu apkuri pēc iespējas komfortablāku un izdevīgāku. Koksnes granulu ražošanā tiek izmantotas pirms tam par neizmantojamu blakusproduktu uzskatītās zāģu skaidas un ēveļskaidas, kuras, sapresētas granulās attiecībā 7:1, ir viegli transportējamas un izmantojamas kurināšanā, nodrošinot nepārspējami augstu siltuma atdevi.

Dabai draudzīgs un izdevīgs kurināmais

Atšķirībā no fosilajiem kurināmajiem, granulas ir CO2 neitrālas, kas nozīmē, ka sadegšanas laikā radītie CO2 izmeši nav lielāki par to daudzumu, kuru augšanas laikā absorbējusi granulās izmantotā biomasa. Granulas ir atjaunojams un neizsīkstošs resurss, kas nerada nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, atšķirībā no dabasgāzes un naftas produktiem, piemēram, dīzeļdegvielas. Tajā pašā laikā, granulu apkures sistēmas uzstādīšana, salīdzinot ar citiem apkures variantiem, ir ievērojami izdevīgāka, un pastāvīgais pieprasījums pēc kokmateriāliem nodrošina nemainīgu granulu ražošanai nepieciešamo skaidu pieejamību, kas garantē stabili zemas granulu cenas un ļauj jums ietaupīt vēl daudzus gadus uz priekšu.

Lai granulu katla apkopi būtu jāveic pēc iespējas retāk, un katls sasniegtu savu maksimālo efektivitāti, nepieciešams izmantot piemērotas granulas. Augstas kvalitātes granulas, lai gan dārgākas, nodrošinās optimālu katla darbību, un ilgtermiņā ļaus ietaupīt uz kurināmā daudzumu un katla apkopju biežumu.

GRANDEG katlu ekspluatācija paredzēta ar koksnes granulām, kuras atbilst Eiropas regulas standartam (EN 14961-2) ENplus-A1. TURBO sērijas katliem atļauts lietot granulas, kuras atbilst ENplus-A2 standartam.

Diametrs – deglis un padeves sistēma paredzēti izmantošanai granulām ar 6 vai 8 mm diametru, nestandarta izmēri var traucēt katla automātiskajai dozēšanas sistēmai.


Kvalitātes standarti

Mērvienība

EN plus-A1

EN plus-A2

Diametrs

mm

6 vai 8

Garums

mm

3.15 L 40

Mitrums

%

≤ 10

Pelnu saturs

%

≤ 0.5

≤1.0

Mehāniskā izturība

%

≥ 98.0                  ≥ 97.5

Granulu putekļu /smalko daļiņu saturs     (<3.15 mm)

%

< 0.5

Granulu siltumspēja

MJ/kg

16.5≤ Q≤ 19

16.3≤ Q≤ 19

Tilpuma blīvums

kg/m3

650 ≤ BD ≤  750

Slāpekļa daudzums

%

≤ 0.3

≤ 0.5

Sēra daudzums

%

≤ 0.03

Hlora daudzums

%

≤ 0.02

Pelnu kušanas temperatūra

0C

≥ 1200

≥1100

Paskaidrojumi:

  • Garums – atšķirīgs garums var traucēt optimālai degļa un padeves sistēmas darbībai.
  • Mitrums – augstāks mitrums samazina degšanas efektivitāti, jo tiek tērēta enerģija kurināmā žāvēšanai, kā arī iztvaikojušais ūdens absorbē siltumu kurtuvē, to dzesējot.
  • Pelnu saturs – lielāks pelnu saturs palielina tīrīšanas nepieciešamības biežumu, kā arī var veidot nevēlamu nosēdumu veidošanos katlā.
  • Mehāniskā izturība – granulas ar nepietiekamu mehānisko stiprību var sadalīties un sabirzt, radot pārāk lielu putekļu un sīko daļiņu koncentrāciju.
  • Putekļu un smalko daļiņu saturs – pārāk liels sīko daļiņu daudzums var likt aizsērēt padeves mehānismiem, kā arī katlā radīt nekontrolētu gruzdēšanu ārpus degļa zonas.
  • Siltumspēja – augstāka granulu siltumspēja nodrošina, ka vienāda siltuma daudzuma iegūšanai nepieciešams mazāk granulu.
  • Tilpuma blīvums – optimāls tilpuma blīvums nodrošina vienmērīgu degšanu un augstu mehānisko izturību.
  • Pelnu kušanas temperatūra – pelnu kušanas temperatūrai jābūt augstākai par kurtuves temperatūru, lai neveidotos sakusumi un sakusušu minerālu saneses.

Pirkumu grozs